REF_4

โครงการ : ระบบกล้องวงจรปิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ผู้ให้เช่า   : องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ผู้เช่า         : บริษัท บริลเลี่ยน เทค จำกัด

รายละเอียดผลงาน

ผลิตและจำหน่าย Product fiber optic Outdoor cable , Multi Loose Tube , ARSS , Single Jacket , SM 9/125 12 Core จำนวน 24,000 M

มูลค่างานโครงการ 10 ล้านบาท

มูลค่าการสั่งซื้อ 5 แสนบาท