fbpx
2418778

บริษัท โฟคอมม์ (ประเทศไทย) จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นธุรกิจข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Network Cabling) โดยผู้ก่อตั้งบริษัท อดีตเคยทำงานจำหน่ายสินค้าประเภทโครงข่ายสายนำสัญญา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของอเมริกา และ ยุโรป มามากกว่า 15 ปี จึงมีความคิดที่จะทำแบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพดีเทียบเท่าอเมริกา และยุโรป จึงเป็นที่มาของแบรนด์ FOCOMM โดยทางบริษัทได้จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมาย เป้าหมายของทาง บริษัทฯ คือ การมุ่งเน้นคุณภาพสินค้าและราคาที่เหมาะสม ซึ่งสินค้าและบริการเรามีดังนี้

วิสัยทัศน์ทางด้านพัฒนาบุคลากร
เนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายเป็นสินค้าด้านวิศวกรรม ทางบริษัทจึงมุ่งเน้นพัฒนา บุคลากรของบริษัทอยู่ตลอดเวลา และ มุ่งเน้นการให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ โดยการจัดอบรมและสัมมนา ทั่วประเทศไทยตลอดทั้งปี

วิสัยทัศน์ทางด้านพัฒนาสินค้า
ทางบริษัทฯ ถือหลักว่าสินค้าที่จัดจำหน่ายต้องมีคุณภาพสูง และ ราคาที่เหมาะสม โดยมีการรับประกันสินค้าที่คุ้มค่าเกินราคา รวมทั้งมีการทดสอบสินค้าก่อนจัดจำหน่าย รวมถึงมีทีม R&D ที่จะช่วยพัฒนาสินค้าให้กับทีมงาน

วิสัยทัศน์ทางด้านการขายและช่องทางการขาย
เน้นขายผ่านทาง ผู้รับเหมาโดยตรงและขายผ่านทางตัวแทนขาย เท่านั้น โดยการซื้อสามารถติดต่อผ่านมาที่บริษัทได้หลายช่องทางเช่น ผ่านเซลล์ที่ดูแล หรือ ช่องทาง Online ต่างๆ โดยทางบริษัทฯ จะมีโปรแกรมส่งเสริมการขายออกมาในทุกๆ ไตรมาสของทุกปี

วิสัยทัศน์ทางด้านบริการ
ทางบริษัทมุ่งเน้นการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด มีโปรแกรมการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ(ตามยอดที่กำหนด) และการให้บริการทางด้านเซอร์วิส เรามีแผนกทดสอบสายสัญญาณ และติดตั้งอุปกรณ์ ไว้คอยบริการ

วิสัยทัศน์ทางด้านเพื่อสังคม
ทางบริษัทจะมีการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ในทุกๆ เดือน เพื่อให้ทางลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการคืนกำไรให้สังคม โดยสามารถตรวจสอบข่าวสารต่างๆ ได้ทาง เว็บไซต์ ของทางบริษัทฯ หรือ สอบถามได้โดยตรงกับทางบริษัทฯ