fbpx

โครงการ : กล้องวงจรปิดภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ
ผู้ให้เช่า   : สํานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานครฯ
ผู้เช่า        : กรุงเทพมหานครฯ

โครงการ : งานโครงการระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจร motorway สายพัทยา – มาบตาพุด
ผู้ให้เช่า   : กรมทางหลวง
ผู้เช่า        : Set Group

โครงการ : ระบบ CCTV รอบบริเวณ เทศบาลภูเขาทอง
ผู้ให้เช่า   : เทศบาลตำบลภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา
ผู้เช่า        : TMT CONNECT SYSTEM CO,LTDโครงการ : ระบบกล้องวงจรปิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ผู้ให้เช่า   : องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ผู้เช่า         : บริษัท บริลเลี่ยน เทค จำกัด

โครงการ : กล้องวงจรปิดภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผู้ให้เช่า   : สํานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ผู้เช่า         : บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)